За проекта

 

Национален проект -2012 година

"Машина на времето"

 

Думите на Апостола "Времето е в нас и ние сме във времето"  мотивираха  работата ни по новия проект "Машина на времето" организиран от сдужение "Образование и технологии" град Бургас. Идеята е традиции, съвременност и бъдеще да се пресъздадат през погледа ни и нашите ученици – тези, които утре ще творят реалния живот.


Заедно с нашите учениците  ще създадем своя машина на времето,  ще изберем маршрут и ще започнем нашето пътешествие в животинския свят в планината и морето.

Със сигурност машините на времето ще бъдат чудновати и разнообразни. Посоките, които ще поемем ще бъдат неповторими. Но целта, към която всички ще се стремят, е една – любопитството на децата и пътищата, по които те ще учат и ще се подготвят за живота, да преминат отвъд стените на класната стая.


Работата по тематични проекти, в които учениците са активна страна, като изследователи и анализатори, е метод, доказал своята ефективност на световно ниво. Чрез работата ни по проекта ние и учениците ще учим взаимно.  Ще приемаме роли, различни от тези при традиционната класно-урочна система. Ще създаваме условия за активна работа с родители и ще формираме на така важните умения на 21. век. Удовлетворението от работата ни ще  е на много по-вискоко ниво.

 

Искам да ти разкажа за  .....

Проект на учениците от:

 

 II ”а”, СОУ„Никола Вапцаров”- град Царево;

II ”б”, ОУ” Христо Никифоров”- град Ловеч;

 II ”б”, Второ основно училище „Димитър Благоев”- град Благоевград

Цели: 

 1. Чрез изследователска дейност учениците се запознават с разнообразието на животинските видове в  Черно море, Централен Балкан и Рила.
 2. Формиране на екологичнa култура у учениците.
 3. Интегриране на знания и умения от различни научни области.

Задачи:

 1. Да се формират екипи.
 2. Да се проучат уникалните животински  видове и тяхното еволюиране в съответните региони.
 3. Да се направи и администрира сайт „Искам да ти разкажа за …”.
 4. Да се направят електронни книжки и техния хартиен вариант, в които да се публикуват творбите на учениците.
 5. Издаване на брошура-апел/ презентация/ вестник/ книжка за опазване на животинските видове в регионите.

Очаквани резултати

Учениците:

 1. Усъвършенстват работата си в екип.
 2. Получават знания за животинските видове.
 3. Повишават комуникативните си и дигитални компетентности.
 4. Усъвършенстват уменията си за търсене и представяне на  информация.

 

Работна програма по проекта

 

месец

дейност

презентиране

януари

 1. Разделяне на екипи.
 2. Изработване на лого и наименование на екипите.
 3. Създаване на сайт по проекта;
 4. Екскурзия и запознаване с животинските видове  в съответните региони:  Черно море, Централен Балкан и Рила;       

 

Представяне на  целите, задачите и дейностите по проекта;

февруари

 1. Разпределяне на задачите на екипите за изследване на регионите;
 2. Изработване на изделия от природни материали от регионите;
 3. Рисунки за човешката намеса в природата;
 4. Съчинение на приказка;
 5. Рисунки  за бъдещето  с програмата Paint или оцветяване в Power Point с програмата Paint;
 6. Съчинение на разказ от името на животно;
 7. Изложба от природните материали под наслов ”Приятели на природата”;

 Публикуване на :

Клипове от дейностите;

 

Снимки по отделните дейности;

 

Размяна на подаръци между екипите;

март

 1. Създаване на книжки от творбите на учениците;
 2. Създаване на електронни книги в www.calameo.com;
 3. Изработване на информационни карти за някои изчезнали  и застрашени  видове  животни в Черно море, Централен Балкан и Рила (PPT, e-book,Word);

Skype  връзка между класове и представяне на работата в сайта на проекта;

април

 1. Изработване на вестник, календари или презентация с информация за видове животни под наслов: "Молбата на животните” ;

Разпечатване и раздаване на материалите;

май

 1. Представяне на работата по проекта на годишни тържества;
 2. Среща  на трите екипа.

Публикуване в сайта по проекта.